Saglabā vērtīgo!

Panākot govs ilgmūžības pieaugumu ganāmpulkā, piensaimniecība samazina emisijas un vienlaikus gūst lielāku peļņu. Govs ilgmūžības ķīla ir veselīgs dzīvnieks. Ieguldot zāles skābbarības uzlabošanā, saimniecība var palielināt rupjās lopbarības īpatsvaru barības devā un līdz ar to barības deva nodrošina labākus apstākļus veselīgākam dzīvniekam. Zāles skābbarībai papildu vērtību piešķir ieraugs. Tas ceļ zāles skābbarības barotājvērtību un samazina zudumus. Vilomix Baltic piedāvā Lallemand ieraugus, kuru darbība Latvijā jau labi pazīstama.

Magniva Classic + Sill All

Magniva Classic + Sill All ieraugs efektīvi ieskābē masas ar sausnu zem 30 %. Ieraugs palīdz pazemināt pH masā līdz 3.8. Straujais fermentācijas process samazina barības vielu un sausnas zudumus. Sastāvā ir P. acidilactici CNCM I-3237, kas paātrina fermentācijas procesu, savukārt P. pentosaceus NCIMB 12455 strauji samazina pH, L. plantarum CNCM MA 18/5U pazemina pH fermentācijas procesa noslēdzošajā fāzē. Ierauga sastāvā ir arī enzīmi, kas palīdz šķelt kokšķiedru līdz cukuriem, paātrinot ieskābšanu un paaugstinot skābbarības sagremojamību.

Magniva  Platinum  2 

Magniva Platinum 2 ieraugs palīdz ieskābēt zāles masu ar augstu viegli fermentējamo cukuru saturu, kas parasti ir aerobi nestabila. Cukuriem bagāta stiebrzāļu masa ar sausnas saturu virs 25 % būs atbilstoša minētā ierauga lietošanai. Magniva Platinum 2 satur unikālu baktērijas Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 celmu, kas kombinācijā ar Lactobacillus buchneri NCIMB 40788 celmu uzlabo aerobo stabilitāti jau no 15. fermentācijas dienas. Tas ir īpaši svarīgi, ja skābbarības tvertni nepieciešams atvērt ātrāk. L. hilgardii un L. buchneri samazina raugu un pelējuma sēņu radītos barības vielu zudumus. Ierauga sastāvā tāpat ir P. pentosaceus, kas paātrina ieskābšanas procesu.

Magniva  Platinum  3 

Magniva Platinum 3 ieraugs paredzēts skābbarībai ar zemu cukuru saturu un augstu proteīna saturu. L. hilgardii un L. buchneri kombinācija uzlabo aerobo stabilitāti jau no 15. dienas pēc skābbarības ielikšanas, P. pentosaceus paātrina un vada fermentācijas procesu, enzīmi stimulē fermentācijas procesu, šķeļot kokšķiedru līdz cukuriem, un uzlabo skābbarības sagremojamību. Pievienojot skābējamai masai ar sausnu virs 30 % Magniva Platinum 3, iegūst pret otrreizējo fermentāciju noturīgu skābbarību.

Kā lietot Magniva skābbarības ieraugus?

Citi raksti