Adrese un uzņēmuma informācija

Vilomix Baltic SIA
Adrese​: "Bērziņi", Tumes pagasts, Tukuma
novads
Adrese pastam​: a/k 34, Tukums, LV-3101
Tālrunis​: (+371) 29353520 ; (+371) 63181127
E-pasts: vilomix@vilomix.lv   
 

Kravu izsniegšana:
Pirmdiena - Piektdiena: 9.00 - 15:30
PVD atzīšanas numurs: a LV 018936

Telefons pasūtījumiem: (+371) 29353520, (+371) 63181127

GPS koordinātes : šosejas Rīga-Ventspils 69.kilometrā

Kravu piegāde - 56°57`10.9”N 23°06`15.8”E
Birojs - piebraukšana ar privātajām automašīnām -  56°57`05.7”N 23°06`03.7”E

Pasūtījumus var veikt un tie tiek piegādāti saskaņā ar pasūtījuma brīdī spēkā esošajiem SIA “Vilomix Baltic" Vispārīgajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem.

Vilomix Baltic SIA
Address: "Berzini", Tumes pagasts, Tukuma novads
Address for letter: a/k 34, Tukums, LV-3101
Phone: (+371) 29353520 ; (+371) 63181127
E-mail: vilomix@vilomix.lv   
 

Opening hours - truck loading:
Monday - Friday: 9.00 am - 3:30 pm
FVS approval number: a LV 018936

Phone for orders: (+371) 29353520, (+371) 63181127

GPS coordinates: 69th kilometer of highway Rīga-Ventspils

Access for truckloads - 56°57`10.9”N 23°06`15.8”E
Office - access to private car -  56°57`05.7”N 23°06`03.7”E

Orders for products shall be placed and they will be delivered in accordance to the SIA “Vilomix Baltic” Terms of Sale and Delivery valid on the day of placing the order. 

Vilomix Baltic SIA
Адрес: "Berzini", Tumes pagasts, Tukuma
novads
Почтовый адрес: a/k 34, Tukums, LV-3101
Телефон: (+371) 29353520 ; (+371) 63181127
Э-почта: vilomix@vilomix.lv

Рабочее время - погрузка груза:
Понедельник - Пятница: 9.00 - 15:30
ПВС номер разрешения: a LV 018936

Телефон для заказов: (+371) 63181127, (+371) 29353520

Координаты GPS: 69 километр трассы Rīga-Ventspils

Доступ для грузовиков-56°57`10.9”N 23°06`15.8”E
Офис - доступ для личного автомобиля -  56°57`05.7”N 23°06`03.7”E

Заказы могут быть размещены и доставка осуществляется в соответствии с действующими на момент заказа Общими условиями продажи и доставки SIA “Vilomix Baltic”.

Nav atbilstību

Vilomix Baltic SIA
Bērziņi
LV-3139  Tumes pagasts