VILOMIX BALTIC

SIA Vilomix Baltic ir moderns ražošanas uzņēmums, kurš ietilpst Vilomix International Holding A/S sastāvā. Uzņēmums ir specializējies minerālbarību un premiksu ražošanā produktīvajiem dzīvniekiem, un kopš 1995.gada ir uzkrājis nopietnu pieredzi šajā jomā. Lai sasniegtu labākos rezultātus dzīvnieku ēdināšanā, uzņēmuma eksperti piedāvā risinājumus, kur atbilstoši vajadzībai var tikt iekļautas inovatīvas barības piedevas. Sadarbībā ar pārējiem Vilomix grupas speciālistiem Skandināvijas valstīs, uzņēmums piedāvā zināšanas un rekomendācijas ne tikai liellopu, cūku, putnu un citu produktīvo dzīvnieku ēdināšanā, bet arī ar to saistītās jomās, tādējādi palīdzot klientam veidot pievienoto vērtību viņa darbībā. Vilomix piedāvātās partnerības pamatā ir ilgtermiņa sadarbība, kas vērsta uz klienta vajadzībām, lai atbalstītu klienta uzņēmuma tālāku attīstību nākotnē.

Izmantojot Skandināvijas pieredzi, kopš 2019.gada SIA Vilomix Baltic ražo arī sauso barību mīļdzīvniekiem (suņiem un kaķiem). 

SIA Vilomix Baltic savu produkciju piedāvā ne tikai Latvijas tirgū, bet arī eksportē uz Lietuvu, Igauniju, Somiju, Dāniju, Zviedriju un Norvēģiju. 

Zināšanas

Regulāri sniedzam jaunāko pētījumu atzinumus par lopkopības aktualitātēm un praktiskajiem apsaimniekošanas pielietojumiem

Konsultācijas

Sniedzam konsultācijas dzīvnieku ēdināšanā Jūsu saimniecības mērķu sasniegšanai un izaicinājumu pārvarēšanai

Individualizēti risinājumi

Piedāvājam saražot minerālbarības pēc Jūsu pieprasījuma sastāvā iekļaujot mikroelementus, vitamīnus, specifiskas barības piedevas - imūnsistēmas stiprināšanai, labākai lopbarības izmantošanai

VILOMIX piedāvā individualizētus risinājumus, kas apvienoti ar inovācijām, lai nodrošinātu labākos rezultātus dzīvnieku ēdināšanā

Mūsu vīzija

Mūsu vīzija nosaka mūsu centienus.

Pasaulē ar tās ierobežotajiem resursiem un pieaugošo cilvēku skaitu mēs vēlamies aktīvi piedalīties pēc iespējas efektīvu un ilgtspējīgu lopbarības risinājumu izstrādē.

Mūsu misija

Mūsu misija nosaka, kā mēs īstenosim savu vīziju.

Piedāvājot mūsu produktus/risinājumus, mēs vēlamies nepārtraukti radīt vērtību mūsu klientiem, lai viņu uzņēmumi varētu veiksmīgāk darboties starptautiskās konkurences apstākļos. Mēs vēlamies, lai klienti mūs izvēlētos kā papildbarību piegādātāju, kurš piedāvā drošākos risinājumus produktu sastāvā un cenas ziņā.

Lauku attīstības programma

Kopējā lauksaimniecības politika atbalsta lauku teritoriju dzīvīgumu un ekonomisko dzīvotspēju, izmantojot finansējumu un darbības, kas atbalsta lauku attīstību.

Atbalsts investīcijām tehnoloģijās un ražošanas būvēs  pārtikas ražošanas uzņēmumoslauksaimniecības produktu pārstrādei.