Kvalitātes sistēma

Esam lepni, ka līdztekus ISO 9001:2008 sertifikātam, varam pievienot arī starptautiski atzīto FAMI-QS sertifikātu.

 

ISO 9001: 2008

SIA Vilomix Baltic ir pirmais lopbarības ražošanas uzņēmums Baltijā, kas 1998.gadā sertificēja savu darbību saskaņā ar ISO 9001 kvalitātes standarta prasībām.  Standarts ir kā atbalsta punkts, kas palīdz veidot un attīstīt uzņēmuma darbību atbilstoši noteiktiem pamatprincipiem, kuri darbojas ikvienā uzņēmējdarbības jomā. Tā palīdz uzņēmumā notiekošos procesus skatīt no klienta viedokļa un nodrošināt, lai nepārtraukti tiktu apzinātas un sistemātiski ievērotas klientu vajadzības un vēlmes.

 

FAMI-QS

2011.gada novembrī SIA "Vilomix Baltic" ir saņēmis FAMI-QS  sertifikātu, kas apliecina, ka premiksu ražošanai uzņēmumā tiek veltīta īpaša uzmanība.

FAMI-QS ir kvalitātes un drošības sistēma, kas nosaka īpašas prasības speciālo lopbarības sastāvdaļu un to maisījumu, t.sk. premiksu, ražotājiem.

Izsniegtais FAMI-QS sertifikāts nozīmē, ka ražotājs rūpējas par ražoto barības piedevu un premiksu drošību, kvalitāti un atbilstību lopbarības ražošanas nozares prasībām.

FAMI-QS kvalitātes un drošības sistēma uzņēmumos tiek īstenota:

  •  mazinot riskus nedrošu barības sastāvdaļu un to maisījumu nokļūšanai barības un pārtikas ķēdē

  • nosakot darbības barības higiēnas Regulas (183/2005/EC) prasību izpildei

  • paredzot citus drošības pasākumus barības normatīvo prasību izpildei