Kvalitātes sistēma

Vilomix produktu sastāvā ir augstas kvalitātes izejvielas un tie ir ražoti, ievērojot stingrus starptautiskos standartus, nodrošinot maksimālu drošību dzīvniekiem, cilvēkiem un videi.

Uzņēmumā Vilomix Baltic esam sertificēti ar FAMI-QS un ISO 9001:2015 sertifikātu.

Mūsu klienti var būt droši, ka mūsu produkti ir ar augstu kvalitati, kas tiek dokumentēta.

Pilnīga izsekojamība sākas ar izejvielām un beidzas ar gala produktu. Visas ienākošās izejvielas tiek skenētas un reģistrētas. Tiek ņemti visu izejvielu paraugi, kā arī veiktas analīzes saskaņā ar plānu.

Recepšu kontrole un ražošanas sistēma nodrošina augstu, vienotu kvalitāti. Sertificētā kvalitātes sistēma nodrošina visu procesu ievērošanu.

Barības drošība mums ir ārkārtīgi svarīga, un pastāvīgi tiek veikti piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka produkti tiek ražoti un turēti noslēgtā vidē.

Apskatiet Vilomix ražotni!

Vilomix Baltic ir viena no 9 Vilomix grupas ražotnēm Eiropā. Visas ražotnes strādā pēc vienotiem principiem, bet Dānijas rūpnīcai ir vislielākā jauda, un tā piegādā premiksus un barības risinājumus klientiem visā pasaulē.

Apskatiet, kā Vilomix visu diennakti ražo klientam pielāgotus risinājumus, lai mūsu klientiem nodrošinātu efektīvu dzīvnieku audzēšanu.

Visās mūsu rūpnīcās mēs lielu uzsvaru liekam uz precizitāti, izsekojamību un kvalitāti kopumā, lai vienmēr piegādātu jums labākos produktus.

Noskatieties video!

droši un uzticami

Vilomix produktu sastāvā ir augstas kvalitātes izejvielas un tie ražoti, ievērojot stingrus starptautiskos standartus, nodrošinot maksimālu drošību dzīvniekiem, cilvēkiem un videi.