Augstvērtīga masa visā tās izēdināšanas laikā

Kukurūzas skābbarība slaucamo govju ēdināšanā ieņem stabilu vietu. Pieaug saimniecību skaits, kas govju racionā bez zāles skābbarības ievieš kukurūzas skābbarību. Klimatam mainoties un šķirnēm uzlabojoties, Latvijas apstākļos kukurūza labi aug. Kukurūzas skābbarību audzē kā enerģijas nesēju. 65% no kopējās kukurūzas skābbarības enerģijas nāk no graudiem. Tai pat laikā no šīs graudu enerģijas 70% un vairāk nāk no cietes, kas ir kukurūzas graudā. [Hoards Dairyman, July 2019.-380.lpp] Kukurūzas skābbarības labākā sausna ir 30-38%. Kukurūzas skābbarība ar sausnu zem 28% var tik pakļauta klostrīdiju fermentācijai, kas ir bīstami govs veselībai. Savukārt- sausna virs 40% dod mazākus izslaukumus, jo mazinās cietes sagremojamība [Hoards Dairyman, Oct-25, 2018.-608.lpp]. Izaicinājums kukurūzas skābbarības izēdināšanā ir otrreizējā fermentācija un lielās skābbarības bedres, kuras izēdina lēnā tempā. Kukurūza ieskābst labi, bet atvēršanas laiks prasa risinājumus. Kukurūzas skābbarību atverot, piekļūst skābeklis, kas veicina raugu veidošanos un kukurūzas masas silšanu. Minētie procesi mazina pieejamo enerģiju. Bedres izēdināšanas laiks būs kvalitatīvāks, ja masu sagatavos, izmantojot skābbarības ieraugus. 

Vilomix Baltic piedāvā kukurūzai ideāli piemērotus augstas koncentrācijas ieraugus. Ja kukurūzas skābbarību plānots sākt lietot maksimāli ātri pēc tas ielikšanas, tad piemērotākais ieraugs ir Magniva Platinum 1, kas ļauj vērt vaļā tvertni jau pēc 15 dienām. Ja kukurūzu varam paturēt ilgāk nosegtu, tad piemērots būs ieraugs Magniva Gold. Ierauga Magniva Platinum 1 baktērijas Lactobacillus hilgardii CNCMI-4785 un Lactobacillus buchneri NCIMB40788 strādās kā aerobās stabilitātes veicinātāji, masu izēdinot. Magniva Gold ieraugā aerobās stabilitātes rādītājus iegūst, izmantojot heterofermentatīvo baktēriju Lactobacillus buchneri NCIMB40788 augstākā koncentrācijā. Ar Magniva Gold jāņem vērā, ka kukurūzas skābbarības tvertni ieteicams atvērt ne agrāk kā pēc 60 dienām. Jo ilgāk bedri fermentē, jo masa labāk pārstrādājama, un tās izēdināšanas rezultāti augstāki. Jebkuru kukurūzas skābbarību būtu jānosedz uz vismaz 3 mēnešiem, bet vislabāk pusgadu. Vilomix Baltic zina, ka ar Lallemand ražotiem ieraugiem Magniva Platinum 1 un Magniva Gold kukurūzas skābbarība izdodas lieliska. Kukurūzas skābbarība labāk uzglabājas, veidojas mazāki sausnas zudumi un barības aerobā stabilitāte ir augsta. Tas garantē pilnvērtīgāku masas izmantošanu piena ražošanai.

Magniva skābbarības ieraugi - jaunākās paaudzes risinājums kukurūzas skābbarībai

Magniva Platinum 1

 • Piemērots agrai tvertnes atvēršanai
 • Piemērots, ja vālīšu attīstība nav pilnvērtīga
 • Ātri sasniedz un ilgi uztur aerobo stabilitāti
 • Iesaka masai ar sausnu virs 30%
 • 200g paciņa/ 200t skb. masai

Magniva Gold

 • Piemērots atvēršanai pēc 60 dienām
 • Aerobās stabilitātes celšana tvertni atverot
 • Mazāki sausnas zudumi
 • Labāka sagremojamība
 • Iesaka masai ar sausnu virs 30%
 • 200g paciņa/ 200t skb. masai

CITI RAKSTI