Bagātīga cietstāvošo govju minerālbarība

Minerālbarības izvēle slaucamo govju ganāmpulkā saistīta ar izslaukumu, ganāmpulka veselību un barības devas rupjās barības kvalitāti. Izcili, ja ir iespējams laboratorijā izvērtēt saimniecības rupjās lopbarības makro un mikro elementu nodrošinājumu, minerālbarību veidojot speciāli adresētu saimniecības vajadzībām. Cietstāvošo govju minerālbarība kalpo  barības vielu -makro un mikroelementu  krājuma atgriešanai. Cietstāvošo govju barības devas var būt sadalītas kā tālā un tuvā cietstāve, kur tuvā cietstāve tiek saukta arī par tranzītperiodu. Lielākā uzmanība pievēršama 3 nedēļu pirms atnešanās periodam, kad govi sagatavo nākamai laktācijai. Ja apaugļošanās rezultāti ir labi un nepastāv hipokalcēmijas izaicinājumi, tad cietstāvē govis var atrasties vienā grupā. Cietstāves periodam paredzētas speciālas minerālpiedevas, kurās Ca daudzums ir vienlīdzīgs vai pat mazāks kā P daudzums, tomēr cietstāves minerālbarībām ieteicams būt bagātīgākām kā slaucamo govju minerālbarībām. Savukārt pirms atnešanās grupā, ieteicams augsts vitamīnu, jo īpaši E vitamīna līmenis un augstāka mikroelementu koncentrācija.

Vilomix Baltic cietstāvošo govju minerālbarību klāstā klientu iecienīta minerālbarība Profimix RAV-1. Barība satur smalkas daļiņas, kas labi iemaisās barības devā un pielīp pie rupjākās frakcijas, tādējādi panākot vienmērīgu un sabalansētu ikdienas normu uzņemšanu. Minerālbarība bagātīgi nodrošina cietstāves laika uzkrājumus un satur izcilu E vitamīna līmeni. Šīs cietstāvei atbilstošās minerālpiedevas ir ar augstu Mg līmeni, kas nodrošināts no trīs dažādiem avotiem ar izcilu biopieejamību. Mg saturs svarīgs dēļ tā, ka cietstāvē nodrošina augstu kokšķiedras daudzumu barības devā, un pirms atnešanās raksturīgākā barības deva ir kukurūzas skābbarības un salmu maisījums. Lai pēc atnešanās govju veselība būtu iespējami labāka un ar strauju izslaukuma pieaugumu govs varētu tikt pie atbilstoša daudzuma Ca un P, tad augstāks Mg saturs noteikti vajadzīgs jau pirmsatnešanās periodā.

2021.gada nogalē publicētie atjauninātie slaucamo govju normatīvi (National Research Council 2021), pēc kuriem vadās visas pasaules slaucamo govju ēdinātāji, uzsver B grupas nozīmi šodienas slaucamo govju ēdināšanā. Profimix RAV-1 cietstāvošo govju minerālpiedevas, ievērojot jaunākos ieteikumus, satur pietiekamu B grupas vitamīnu līmeni. Tāpat Profimix RAV-1 satur rekomendācijām atbilstošo biotīna līmeni, kurš sargā nagu stiprību. No mikroelementiem jāuzsver Zn nodrošinājums no organiskā avota, izcils Se saturs, kurš mijiedarbojas ar augsto E vitamīnu un bagātīgs I saturs, kas vajadzīgs dēļ Latvijas rupjās lopbarības zemāka I satura.

Izēdinot Profimix RAV-1 cietstāves periodā, iespējams panākt izcilu pēcatnešanās govju veselību un izslaukuma kāpumam atbilstoši adresētu makro un mikroelementu vajadzību nodrošināšanu.

Izvēlies labāko cietstāvošām govīm!

Minerālbarība Profimix RAV-1

  • Pamatota izvēle, lai govi labi sagatavotu nākamajai laktācijai
  • Augstas biopieejamības Mg
  • Izcils E vitamīna un Se saturs
  • Papildus B grupas vitamīni, niacīns un holīna hlorīds
  • Var izēdināt arī slaucamām govīm, papildus pievienojot Ca

CITI RAKSTI