Mērķtiecīga piensaimniecība un ēdināšana!

Autore: Antra Gražule

Pēdējie divi gadi rupjās lopbarības ražošanā piensaimniekiem sagādājuši ne mazums izaicinājumu, liekot domāt, kā saražot pietiekami daudz augstas kvalitātes lopbarības. Mērķtiecīgam piensaimniekam pamatfaktors ēdināšanā ir rupjā lopbarība. Tāpat svarīgi nodrošināt izslaukumiem atbilstošu sausnas apēdamību.

Ja izslaukums govju grupās palielinās, bet sausnas apēdamība vai nu paliek iepriekšējā, vai pat samazinās, tad barības deva sadārdzinās un govju spurekļa veselība pasliktinās. Līdz ar to krītas saimniekošanas efektivitāte. Augsta barības apēdamība panākama, pareizās devās izēdinot labas kvalitātes rupjo barību. Taču ar to nepietiek. Svarīgi faktori, kas ietekmē barības apēdamību, ir arī govju komforts, labturība un ēdināšanas apsaimniekošana. Piensaimniekam, mērķtiecīgi saimniekojot, jāpanāk augsta devas izmantošanās efektivitāte, par ko liecina enerģētiski koriģētā piena attiecība pret apēstajiem sausnas kg: n(EKP, kg/DMI, kg). Ražīgo govju grupās šī attiecība vēlama maksimāli tuvu 2. Ja skatās kopējo ganāmpulku, tad attiecībai būtu jātuvinās 1.5.

Augsta devas izmantošanās efektivitāte liecina par pareizu barības līdzekļu izvēli pareizi noteiktām barības devām. Kompāniju Vilomix Baltic un Baltic Agro koncepcija ir, piedāvājot augstvērtīgus produktus un atzītus risinājumus (sākot ar rupjās lopbarības padziļinātu izpēti un beidzot ar barības devas izmantošanās redzējumu), palīdzēt saimniekiem sasniegt maksimāli labu rezultātu.

Tātad kas būtu darāms? Vispirms būt maksimāli informētam par rupjo lopbarību. Lopbarības analīžu laboratorijas strādā, lai gadu no gada piensaimniekiem par pieņemamu samaksu sniegtu maksimāli daudz informācijas. Saimniecība no padziļinātām analīzēm iegūst informāciju par skābbarības fermentāciju jeb skābšanu, par barības vielu (proteīna, cietes, cukuru, enerģijas jeb NEL) daudzumu, sagremojamību. Organiskās vielas sagremojamība ļauj precīzāk aprēķināt izēdināmās skābbarības enerģētisko potenciālu. NDF (neitrāli skalotās kokšķiedras) sagremojamība pateiks, vai govis šo barību izmantos efektīvi. Barībām ar zemu NDF sagremojamību piemaisot klāt pāraugušu zālāju sienu vai salmus, kas notiek rupjās lopbarības deficīta gadījumā, tiek panākta visas barības devas slikta izmantošanās. Nav nozīmes iepirkt kvalitatīvus rapšu un sojas spraukumus un ielikt barības devā ar izteikti zemu rupjās lopbarības kokšķiedras sagremojamību. Bieži, ēdinot zemas sagremojamības rupjo lopbarību ar pareizu spēkbarības daudzumu, iegūst izcilu olbaltumu un augstu urīnvielas rādītāju pienā, bet ne vairāk piena kilogramu.

Padziļinātas rupjās lopbarības analīzes parādīs lignīna rādītāju. Lignīns ir neizmantojama kokšķiedras daļa. Ja tas analīzēs ir augsts, tas nozīmē, ka barības sagremojamība nav laba. Saimnieki ir pieraduši pie kokšķiedru NDF un ADF (skābi skalotā kokšķiedra) rādītājiem. Valda uzskats, ka, ja tie ir zemi, tad ar barību viss kārtībā. Tomēr ar salīdzinoši labiem NDF un ADF rādītājiem sagremojamība var būt vien viduvēja, tādēļ ir vēlams savas saimniecības rupjo lopbarību iepazīt labāk. NDF sagremojamība zāles skābbarībām vēlama virs 70 %, diemžēl ar tādiem paraugiem sastopamies salīdzinoši reti. Pārsvarā sagremojamības variē no 50 līdz 60 %, bet ir arī paraugi, kur kokšķiedras sagremojamība ir vien 30 %. Kukurūzas skābbarībai ir svarīga organiskās vielas sagremojamība, kas vēlama ap 78 %. Arī cukuru rādītājs, ko iedod rupjā lopbarība, ir svarīgs, sastādot barības devas. Rupjā lopbarība var būt labi fermentējusies un ar fermentācijas gaitā nezaudētu izcilu cukuru saturu, kas ļauj pareizāk izveidot barības devu.

Zāles skābbarības šogad parāda ļoti atšķirīgus rādītājus. No ļoti sliktiem, kādi nekad nav redzēti, līdz izciliem. Tikai zāles lopbarības bieži vien nepietiek. Kukurūzas skābbarības šogad nav likušas vilties, bet noteikti jāpārliecinās par kukurūzas skābbarības graudu pilnvērtīgu izmantošanos barības devā, jo virknei saimniecību barības sagatavošana notika pārāk vēlu. Rupjās lopbarības deficīta gadījumā ļoti ļoti rūpīgi jāizvēlas papildu barības līdzekļi, kas nodrošinātu pietiekami kokšķiedru un būtiski nesamazinātu izslaukumus. Svarīgi, lai var analizēt kokšķiedras pietiekamību barības devā un barības līdzekļu aizvietojamības redzējumu.

Tāpat rupjā lopbarība satur zināmu daudzumu makro un mikro elementu. 2018./2019. gada sezonā skābbarībām ir atšķirīgs makro un pat mikroelementu daudzums. Tas nozīmē, ka atbilstoši jāpiemeklē minerālbarība. Ja saimniecībā nav informācijas par to, kas tiek izēdināts pašu govīm, tad bieži tiek pārmaksāts par produktiem, kas nedos gaidīto rezultātu. Parasti barības analīzes satur Ca (kalciju) un P (fosforu). Reizēm barībās norādīts arī K (kālijs) un Mg (magnijs), kuru attiecībām kopējā barības devā jābūt atbilstošām. Būtu jāsaņem informācija arī par Na (nātriju) un Cl (hloru), tāpat par S (sēru). Latvijas piensaimnieks nevar izmantot informāciju par šo elementu saturu barības devās no citu valstu lopbarības katalogiem vai ēdināšanas programmu katalogiem. Piemēram, Na – to var iedot kā ar sodu, tā ar sāli. Sāls iedos arī Cl, soda tikai Na. Cl barības devā vienmēr jābūt vairāk nekā Na. To var zināt, ja tiek veiktas padziļinātas rupjās barības analīzes. Mūsu piensaimniecībās rupjā barība satur pat 10 reižu mazāk Na kā tādas pašas botānikas barība Skandināvijā.

Spēkbarību parasti izvēlas no proteīna un enerģijas barībām. Šogad aktuāls jautājums − vai graudi barības devā dod pietiekami enerģijas. Latvijā augušie graudi šogad izceļas ar augstu proteīnu un daudz mazāku cietes saturu – tātad mazāku enerģijas saturu. Graudos ir augsts kokšķiedras saturs. Iedziļinoties saimniecībā izmantojamo barības līdzekļu analīzēs, var izveidot saimniecības vajadzībām atbilstošas receptes. Tās var būt enerģijas nesējas, proteīna nesējas vai kombinētas. Vērtīgums slēpjas tajā, ka maisījumi ir augstas kvalitātes, ar nemainīgu sastāvu no piegādes uz piegādi. Proteīna barības koncepcija piedāvā izveidot proteīna barības maisījumus vai izvēlēties no jau esošā klāsta. Barības maisījuma izvēle nodrošina augstāku ticamību, ka nepieciešamais produkts tiešām tiks pievienots barības devai.

Saimniecībā ikdienas darbā pastāv arī blakus faktori. Tie var būt arī cilvēciskie faktori, kad, izvēloties no daudziem barību veidiem, kas visi jāpievieno devai, rodas kļūdas procents. Govīm nepatīk mainīga barības deva – te treknāka, te liesāka. Ja vien saimniecībā nav sava spēkbarības maisīšanas ceha, tad kļūdas var pieļaut paši darbinieki. Piemēram, cilvēkam, kas pieradis maisīt, iedod brīvdienas, un otrs strādnieks, iespējams, neizpilda darbu tāpat kā pamata strādnieks.

Tāpat vienotas spēkbarības receptūras izstrāde atvieglo un padara ērtāku un ātrāku barības maisījuma sagatavošanu saimniecībā. Svarīgi, lai būtu līdzvērtīgi barību pievedumi. Saimniecībā tam var izsekot ne tikai pēc sertifikāta, bet arī pēc maisījuma krāsas un daļiņu rupjuma. Ja tiek izvēlēta proteīna barība, tad tā nedrīkst svārstīties daudzu procentu robežās no nepieciešamā proteīna nodrošinājuma. Spēkbarības izvēle tāpat ir saistīta ar barības devas sausnas apēdamību. Pirms receptes izstrādes ir jāievāc informācija par to. Ir saimniecības, kur sausnas apēdamība govju grupās ir ļoti zema, kad der tikai atsevišķu barības līdzekļu kombinācija, kas nodrošinās vajadzīgās barības vielas.

Izvēloties piemērotu minerālbarību, jāņem vērā, ko no makro un mikro elementiem iedod ar rupjo lopbarību. Nav tā, ka, jo vairāk kāda elementa barības devā, jo govij labāk. Tas ir maldīgs priekšstats. Viena elementa pārbagātība veido cita tikpat svarīga elementa deficītu. Minerālvielu kombinācijā ir elementi, kas viens otra izmantošanos sekmē, un ir tādi, kas, devā esot pārāk lielā daudzumā, kardināli nomāc citu elementu izmantošanos, pat radot to deficītu. Šāds jutīgs elements ir, piemēram, varš (Cu). Ar speciālas programmas palīdzību un padziļinātu rupjās lopbarības izpēti iespējams izstrādāt minerālbarību receptes, kas nodrošina nepieciešamos daudzumus, nepārforsējot kādu elementu izēdināšanu. Varbūt saimniecībai ir svarīgi, lai visi makro un mikro elementi tiktu salikti vienā barības līdzeklī. Ja nav pārliecības, vai bez minerālbarības barības devā tiks precīzi ielikts krīts, sāls, soda un citas nepieciešamās papildu piedevas, tad var izvēlēties Vilomix Baltic produktu konceptu – All In One jeb minerālbarības
TMR. Minerālbarības TMR ar vienu barības līdzekli nodrošina visas govju grupas vajadzības, tas labāk izmaisās barības mikserī, un ir mazāks cilvēciskās kļūdas procents. Darbu var paveikt ātrāk un ērtāk, saimniekam tas ir izdevīgāk.

Minerālbarības TMR nozīmē, ka produkts saturēs pilnu izēdināmo makro un mikro elementu, kā arī vitamīnu klāstu. Vajadzības gadījumā var būt pievienotas papildu barības – dzīvais raugs, mikotoksīnu saistītājs un cietes fermentācijas uzlabotājs vai pat kāda daļa no enerģijas. Līdz ar to visas sastāvdaļas, kas govij tiek normētas gramos un kam būtu vajadzīgs priekšmaisījums, lai tās precīzi iemaisītu mikserī, būs kopā. Tas padara barības devu precīzāku, jo lielāku apjomu mikseris noteikti izmaisīs labāk.

Citas publikācijas