Saglabā vērtīgo!

Ieguldot zāles skābbarības uzlabošanā, vērtība ar uzviju atmaksājas tās izēdināšanas laikā caur apēdamību un saražoto produkciju. Ieraugs zāles skābbarībā jāuzskata kā barības apdrošināšana, un tā lietošana ir lietderīga. Latvijas apstākļos zāles skābbarības saglabāšanos tās izēdināšanas laikā izcili pierādījusi Lactobacillus  buchneri baktērija. Ieraugi, kas satur šo baktēriju, aizsargā pret raugu un pelējumu veidošanos. Mitrā klimata valstīs kvalitatīva zālāja skābbarībās raugi un pelējumi aug ātrāk. [Hoard’s Dairyman, Sept-10, 2022-447.lpp.] Pie mitrā klimata valstīm pieskaitāma arī Latvija, un bieži redzama kvalitatīvas barības nekontrolēta bojāšanās tās izēdināšanas laikā. Izvēloties ieraugu, būtu labi zināt iepriekšējo gadu pieredzes, tā izvēloties piemērotāko produktu.

Magniva Classic + Sill All

Ieraugs efektīvi ieskābē masas ar sausnu  zem  30  %.  Ieraugs  palīdz  pazemināt  pH  masā  līdz  3.8. Straujais fermentācijas process samazina barības vielu un sausnas zudumus. Sastāvā ir P. acidilactici CNCM I-3237, kas  paātrina  fermentācijas  procesu,  P.  pentosaceus  NCIMB  12455  strauji  samazina  pH,  L.  plantarum  CNCM  MA  18/5U  pazemina  pH  fermentācijas  procesa  noslēdzošajā  fāzē.  Ierauga  sastāvā  ir  arī  enzīmi,  kas  palīdz  šķelt  kokšķiedru  līdz cukuriem, paātrinot ieskābšanu un paaugstinot skāb-barības sagremojamību.Magniva  Platinum  2  ieraugs  palīdz  ieskābēt  zāles  masu  ar augstu viegli fermentējamo cukuru saturu, kas parasti ir aerobi nestabila. Cukuriem bagāta stiebrzāļu masa ar sausnas saturu  virs  25  %  būs  atbilstoša  minētā  ierauga  lietošanai. 

Magniva  Platinum  2 

Satur  unikālu,  jaunu  baktērijas  Lactobacillus  hilgardii  CNCM  I-4785  celmu,  kas  kombinācijā  ar Lactobacillus  buchneri  NCIMB  40788  celmu  uzlabo  aerobo stabilitāti jau no 15. fermentācijas dienas. Tas ir īpaši svarīgi, ja skābbarības tvertni nepieciešams atvērt ātrāk. L.  hilgardii  un  L.  buchneri  samazina  raugu  un  pelējuma  sēņu radītos barības vielu zudumus. Ierauga sastāvā tāpat ir P. pentosaceus, kas paātrina ieskābšanas procesu.

Magniva  Platinum  3 

Ieraugs  paredzēts  skābbarībai  ar  zemu  cukuru  saturu  un  augstu  proteīna  saturu.  L.  hilgardii  un L.  buchneri  kombinācija  uzlabo  aerobo  stabilitāti  jau  no  15.  dienas  pēc  skābbarības  ielikšanas,  P.  pentosaceuspaātrina  un  vada  fermentācijas  procesu,  enzīmi  stimulē  fermentācijas procesu, šķeļot kokšķiedru līdz cukuriem, un uzlabo skābbarības sagremojamību. Pievienojot skābējamai masai ar sausnu virs 30 % Magniva Platinum 3, iegūst pret otrreizējo fermentāciju noturīgu skābbarību. 

Kā lietot Magniva skābbarības ieraugus?

citi raksti