Saglabā vērtīgo!

Zāles  skābbarība  ir  lētākā  atgremotāju  barība.  Tās  sagatavošanā  vērts  ieguldīt,  panākot  augstāku  barības  vielu  saglabāšanos  un  maksimāli  labu  barības  apēdamību.  Zāles  skābbarības  kvalitāti  nosaka  masas  pH,  temperatūra,  blīvums    un    nosegšana.    Augsts    pH    norāda    uz    lēnu  fermentāciju, raugu augšanu, nevēlamo mikroorganismu vairošanos.  Skābbarības  silšana  liecina  par  lēnu  masas  izēdināšanu  un  veicina  raugu  un  nevēlamo  mikroorganismu  augšanu.  Iemesls  var  būt  masas  ielikšanas  ilgums,  smalcināšana,  blīvēšana  un/vai  nosegšana.  Šo  problēmu  var atrisināt, lietojot atbilstošus ieraugus.

Magniva Classic + Sill All

Ieraugs efektīvi ieskābē masas ar sausnu  zem  30  %.  Ieraugs  palīdz  pazemināt  pH  masā  līdz  3.8. Straujais fermentācijas process samazina barības vielu un sausnas zudumus. Sastāvā ir P. acidilactici CNCM I-3237, kas  paātrina  fermentācijas  procesu,  P.  pentosaceus  NCIMB  12455  strauji  samazina  pH,  L.  plantarum  CNCM  MA  18/5U  pazemina  pH  fermentācijas  procesa  noslēdzošajā  fāzē.  Ierauga  sastāvā  ir  arī  enzīmi,  kas  palīdz  šķelt  kokšķiedru  līdz cukuriem, paātrinot ieskābšanu un paaugstinot skāb-barības sagremojamību.Magniva  Platinum  2  ieraugs  palīdz  ieskābēt  zāles  masu  ar augstu viegli fermentējamo cukuru saturu, kas parasti ir aerobi nestabila. Cukuriem bagāta stiebrzāļu masa ar sausnas saturu  virs  25  %  būs  atbilstoša  minētā  ierauga  lietošanai. 

Magniva  Platinum  2 

Satur  unikālu,  jaunu  baktērijas  Lactobacillus  hilgardii  CNCM  I-4785  celmu,  kas  kombinācijā  ar Lactobacillus  buchneri  NCIMB  40788  celmu  uzlabo  aerobo stabilitāti jau no 15. fermentācijas dienas. Tas ir īpaši svarīgi, ja skābbarības tvertni nepieciešams atvērt ātrāk. L.  hilgardii  un  L.  buchneri  samazina  raugu  un  pelējuma  sēņu radītos barības vielu zudumus. Ierauga sastāvā tāpat ir P. pentosaceus, kas paātrina ieskābšanas procesu.

Magniva  Platinum  3 

Ieraugs  paredzēts  skābbarībai  ar  zemu  cukuru  saturu  un  augstu  proteīna  saturu.  L.  hilgardii  un L.  buchneri  kombinācija  uzlabo  aerobo  stabilitāti  jau  no  15.  dienas  pēc  skābbarības  ielikšanas,  P.  pentosaceuspaātrina  un  vada  fermentācijas  procesu,  enzīmi  stimulē  fermentācijas procesu, šķeļot kokšķiedru līdz cukuriem, un uzlabo skābbarības sagremojamību. Pievienojot skābējamai masai ar sausnu virs 30 % Magniva Platinum 3, iegūst pret otrreizējo fermentāciju noturīgu skābbarību. 

citi raksti