Uzņēmuma vīzija un misija

Vīzija

Mūsu vīzija nosaka mūsu centienus.

Pasaulē ar tās ierobežotajiem resursiem un pieaugošo cilvēku skaitu mēs vēlamies aktīvi piedalīties pēc iespējas efektīvu un ilgspējīgu lopbarības risinājumu izstrādē.

Misija

Mūsu misija nosaka, kā mēs īstenosim savu vīziju.

Piedāvājot mūsu produktus/risinājumus, mēs vēlamies nepārtraukti radīt vērtību mūsu klientiem, lai viņu uzņēmumi varētu veiksmīgāk darboties starptautiskās konkurences apstākļos. Mēs vēlamies, lai klienti mūs izvēlētos kā papildbarību piegādātāju, kurš piedāvā drošākos risinājumus produktu sastāvā un cenas ziņā.