Govju ēdināšana robotizētā slaukšanas kūtī

08.02.2021

Robotu barības garšai ir svarīgākā loma, lai govs vēlētos virzīties uz robotu. Robotizētajās slaukšanas fermās govīm caur robotu var nodrošināt individuālu ēdināšanu.

Kā nodrošināt pietiekamu proteīna daudzumu slaucamām govīm?

21.01.2021

Slaucamo govju ēdināšanā ir svarīgi nodrošināt pietiekamu proteīna daudzumu. Proteīna daudzums ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem, lai iegūtu labu piena izslaukumu un nodrošinātu vienlīdz labu govju veselības apsaimniekošanu.

Kādam jābūt efektīvam elektrolītam?

14.01.2021

Teļu caureja ir viena no biežāk sastopamajām slimībām, kas saimniecībām rada finansiālus zaudējumus.